Kurum Bünyesinde Su Yönetim Yazılımı ve Kuruma Özel Sunucu

Kurum Bünyesinde Su Yönetim Yazılımı ve Kuruma Özel Sunucu

yazilim
     • Teknik Özellikler

      Sunucular:Mevcut bilgi işlem merkezindeki sunuculara veya ihtiyaç doğrultusunda yeni sunuculara kurulum
      Elektrik Altyapısı:Mevcut UPS’ler veya ihtiyaç doğrultusunda yeni
      UPS’lerin devreye alınması
      İnternet Altyapısı:Mevcut internet altyapısı veya ihtiyaç doğrultusunda
      yeni internet altyapısının kurulumu
      Yedekli Çalışma:Redundant Web, OPC ve veritabanı sunucuları
      Felaket Kurtarma:İstanbul’da yedek sunucu merkezi
      Güvenlik:Fiziksel güvenlik, sunucu güvenliği ve uygulama güvenliği


     • Yetenekler

      Hangi uygulamalarda kullanabilirim?• İçmesuyu
      • Tarımsal Sulama
      • Proses Sularının Yönetimi
      • Klorlama
      • Gözlem İstasyonları
      Ne tür istasyonlarda kullanabilirim?• Kuyular
      • Terfi ve Atıksu Pompaları
      • Klor Dozajlama ve Bakiye Klor izleme
      • Gözlem Kuyuları (Rasat)
      • Kayıp-Kaçakların Takibi (basınç, debi vb. izleme)
      • Basınç Kontrol Vana Odası
      Kaç istasyonu destekler?• S300 sunucu sistemi ile 300 istasyona kadar kullanılması tavsiye edilir.
      • S1000 sunucu sistemi ile 1000 istasyona kadar kullanılması tavsiye edilir.
      • Kurumun kendi sunucularının kullanılması halinde sunucu donanım özelliklerine göre desteklenen istasyon sayısı değişebilir.
      Ne avantaj sağlar?• Kuruma özel sunucu hizmeti sağlar
      Güncellemeler• Yıllık bakım anlaşması dahilinde
      Destek• Yıllık bakım anlaşması dahilinde      Copyright@2019.ENVEST KORUSU | Tüm Hakları Saklıdır.