Yükleniyor

Lifting Pumping Station

Terfi Pompa İstasyonu Yönetimi; Koru1000 bulut SCADA sistemi üzerinden terfi istasyonlarında bulunan terfi pompaların çalışma durumunun kontrol edilmesi ve istasyonda bulunan sensörlerin değerlerinin izlenmesi süreçlerini kapsamaktadır. Sistemde kullanılan Lojik Kontrolörler ile saha enstrümanlarının yönetilmesi ve sahadan bilgi alınması sağlanırken sistemin SCADA ile haberleşmesi 2G/3G modemler vasıtası ile yapılmaktadır. Sahadan alınan veriler ışığında sistemin zarar görmemesi için alarmlar tanımlanabilmekte bu alarmlar bildirim, SMS ve E-mail olarak kullanıcının tercihine göre kullanıcıya anlık olarak iletilmektedir. Acil durumlarda terfi istasyonlarında kullanılan terfi pompaların zarar görmemesi adına gerekli emniyetler alınabilmektedir.

Otomasyon panosunda kullanılan enerji analizörleri sayesinde sistemdeki üç faz gerilim, akım, sistemin güç faktörü, şebeke gerilim frekansı gibi veriler okunabilmektedir. Pompanın verim değerleri hesaplanabilmekte ve sistemin yüzde kaç verim ile çalıştığı görülebilmektedir. Terfi istasyonunda klorlama yapılabilmektedir. Sistemde okunan bütün veriler uzak sunucuda talep edilen periyotlar ile kaydedilmektedir. Bu sayede geçmişe dönük raporlar, grafikler almayı ve nokta bazlı veri analizi yapılabilmesini kullancıya sunmaktadır.

Terfi İstasyonu sistemlerinde kulanılabilen sensörler

 • Pompa Giriş Basıncı Sensörü

 • Pompa Çıkış Basıncı Sensörü

 • Hat Basıncı Sensörü

 • Debimetre

 • Bulanıklık

 • pH

 • Bakiye Klor

 • Su/Motor/Pano/Ortam Sıcaklıkları

 

 

 • Koru-1000 Terfi Ekranı
 • Koru-1000 Terfi Ekranı
 • Koru-1000 Terfi Ekranı
 • Koru-1000 Terfi Ekranı

      We manufacture controllers, instruments and software that intelligently manage water supply and distribution.