Yükleniyor

Water Distribution Tank Management

Su Dağıtım Deposu Yönetimi; Koru1000 bulut SCADA sistemi üzerinden su dağıtım depolarında bulunan vanaların kontrol edilmesi ve depoda bulunan sensörlerin değerlerinin izlenmesi süreçlerini kapsamaktadır. Sistemde kullanılan Lojik Kontrolörler ile saha enstrümanlarının yönetilmesi ve sahadan bilgi alınması sağlanırken sistemin SCADA ile haberleşmesi 2G/3G modemler vasıtası ile yapılmaktadır. Sahadan alınan veriler ışığında sistemin zarar görmemesi için alarmlar tanımlanabilmektedir. Sistemde bulunabilecek ON-OFF olarak ya da Oransal olarak sürülen vanaların SCADA üzerinden otomatik ya da manuel olarak kontrolü depo uygulamalarında yapılabilmektedir. Depo istasyonlarında klorlama işlemi yapılabilmektedir. Sistemde okunan bütün veriler uzak sunucuda talep edilen periyotlar ile kaydedilmektedir. Bu sayede geçmişe dönük raporlar, grafikler almayı ve nokta bazlı veri analizi yapılabilmesini kullancıya sunmaktadır.

Su Dağıtım Depo Sistemlerinde kullanılabilen sensörler

 • Hidrostatik Seviye sensörü

 • Debimetre

 • Bulanıklık

 • pH

 • Bakiye Klor

 • Koru-1000 Depo Ekranı
 • Koru-1000 Depo Ekranı
 • Koru-1000 Depo Ekranı

       We manufacture controllers, instruments and software that intelligently manage water supply and distribution.