Yükleniyor

Pressure Management Area (BKV Room)

BKV Basınç Yönetim Alanı; Koru1000 bulut SCADA sistemi üzerinden BKV İstasyonlarında bulunan sensörlerden okunan değerlerin izlenmesi ve Basınç Kontrol Vanası’nın (BKV) yönetilmesi süreçlerini kapsamaktadır. BKV istasyonunda bulunan basınç sensörlerinden ve debimetreden alınan verilere göre ya da uzaktaki bir noktanın basınç değerine göre (Koru1000-Link) basınç kontrol vanasının otomatik olarak kontrolü sağlanır. Bu süreçte yine firmamız tarafından üretimi gerçekleştirilen AQUA-CNT cihazları kullanılır. Sahadan alınan veriler ışığında sistemin zarar görmemesi için alarmlar tanımlanabilmekte bu alarmlar bildirim, SMS ve E-mail olarak kullanıcının tercihine göre kullanıcıya anlık olarak iletilmektedir. Acil durumlarda BKV İstasyonlarında sistemin zarar görmemesi adına gerekli emniyetler alınabilmektedir.

BKV İstasyonları su dağıtım şebekelerinde ve besleme bölgelerinde meydana gelen istenmeyen yüksek basınçları kontrol altına alıp, sistemi uzun ömürlü hale getirip bakım-onarım maliyetlerini minimum düzeyde asgari hale getirmek ve kayıp kaçakları regüle etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Hat üzerindeki basınç ne kadar yüksek olursa, arızalar veya sızıntılar nedeniyle o kadar fazla su kaybı olur. Ayrıca, çoğu boru patlaması yalnızca yüksek basınç nedeniyle değil, daha çok boruları sürekli olarak genişlemeye ve büzülmeye zorlayan ve kırılmalarına neden olan ani basınç değişiklikleri nedeniyle meydana gelir. Bu sebeple hattın basıncının optimum seviyede tutularak gerek sızıntılardan oluşan kayıpların gerek ise boru hatlarında meydana gelecek dezenformasyonların önüne geçerek hem sudan ve elektrikten tasarruf edilir, hem de alt yapıda kullanılan malzemelerin daha uzun süre kullanılması sağlanır.

Sistemde okunan bütün veriler uzak sunucuda talep edilen periyotlar ile kaydedilmektedir. Bu sayede geçmişe dönük raporlar, grafikler almayı ve nokta bazlı veri analizi yapılabilmesini kullancıya sunmaktadır.

 

 

  • Koru-1000 BKV Ekranı
  • Koru-1000 BKV Ekranı

              We manufacture controllers, instruments and software that intelligently manage water supply and distribution.